20 de setembre 2003

Piràmide palindròmica

Una piràmide feta amb palíndroms de nombre de lletres senars
del 5 al 23


TÉ SET
SERÀ RES
LA MÀ FA MAL
TALEGO GELAT
L'ÒS SUMA, MUSSOL
A LA TROPA, PORTA-LA
SÉ UN REAL PLAER: NUES
A LA BATA LA SAL ATABALA
A RITME, TENIS I NET, EM TIRA
A SORA LLEVA-LA, LA VELLA ROSA