14 d’octubre 2003

De beates

Ave, mon noble mossèn, obeses e bones som... el bon nom? Eva.