13 de maig 2006

Reactualització palindròmica


Senyor President, potser ara és el moment de tornar-se a plantejar la pregunta...