06 d’octubre 2006

I per postres...- TÉ, FLAM.
- ESTÀ FLAC, SEC, ESCALFAT!!!
- SÉ... MAL FET.