06 de juliol 2006

... i Ies postres (III)


Foto: Hanna B

CIRERES ALLÀ... SERÈ RIC
per gentilesa de la Gemma