03 de juliol 2006

Tot fent els deures... I


fotografia: Hanna B

RAM A LA SORRA, ARRÒS a la mar