19 de març 2004

Mitja dotzena

todo dodot
roda com mocador
martell o llet ram?
ací la maca camàlica
i seria l'aire, si
anomena l'anèmona