27 de març 2009

ICPI


Primer Congrés Ineternacional de Palíndroms

Torredembarra, La Torre, 21-22 març 2009

SI ERA TORRE, DERROTÀ REIS (Jesús Lladó)

OI TU, A CADA TOC LA CALÇOTADA CAU, TIO (Martí Sunyol)


Enllaços:

palíndroms de la Torre
Markos Gimeno
Totxanes, totxos i maons